2017-18 öğretim yılı Güz Dönemi Ders Programı

Derslerin nerede yapılacağını öğrenmek için lütfen dersi veren öğretim elemanları ile 1 hafta öncesinden iletişim kurun.

2017-18 öğretim yılı Bahar Dönemi Ders Programı

İLERİ TEKNOLOJİLER ANABİLİM DALI

 

            İleri Teknolojiler Anabilim Dalı 2005 yılında kurulmuştur.

 

            Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Servet TURAN

 

KÜLTÜR VARLIKLARININ BELGELENMESİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

 

  I. YARIYIL    
BEL 501        Yersel Fotogrametri ve Lazer Tarama       2+2 7,5
UCS 533 Temel Harita Bilgisi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri     3+0 7,5
  Seçmeli Dersler (2)       15,0
  Toplam   30,0
  II. YARIYIL    
KOR 506 Belgeleme Yöntemleri   3+0 7,5
UCS 519 Otomatik Haritalama ve Hizmet Yönetimi Sistemleri (AM/FM)      3+0 7,5
  Seçmeli Dersler (2)   15,0
  Toplam   30,0
  III. YARIYIL    
BEL 599 Dönem Projesi         3+0   15,0  
  Seçmeli Dersler (2)   15,0
  Toplam   30,0

 

Bu derslerin dışında Anabilim Dalı Başkanımızdan görüşü alınarak Üniversitemizin diğer Anabilim Dallarından ve Diğer Üniversitelerin ilgili Anabilim dallarından ders alınabilinir.

 

 

 

 

 

Türkiye kültür varklıkları zenginlikleri ile dünyanın sayılı ülkelerinden biri durumundadır. Fakat hala ülkemizde kültür varlıklarının envanterlerinin ve rölövelerinin etkin bir şekilde çıkarılamaması, yapılan rölöve - restorasyon, belgeleme ve restitüsyon çalışmalarının hem yetersiz kalması, hem de yanlış uygulamalar nedeniyle iyileştirilmek adına tahrip edilmesi, ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. Kısacası Türkiye, arkeolojik ve kültürel miras açısından çok önemli bir ülke olmasına karşın, arazi çalışmalarında yeterli altyapıya sahip elemanların sayılarının oldukça kısıtlı olması, yapılan çalışmaların her zaman yeterli doğrulukta yapılamaması ve belgelemenin yetersizliği ve kapsamının doğru anlaşılamaması nedeniyle bu miras, gelecek kuşaklara aktarılamama tehlikesi altındadır. Bu birim dahilinde yürütülen çalışmalar ve eğitim programları kapsamında, kültür varlıklarının belgelenmesi alanında gerekli AR-GE çalışmalarının yapılması, uygun yöntemlerin belirlenmesi, bu yöntemlerle örenk çalışmalrı yapılması ve açılmış olan yüksek lisans programı kapsamında bu alanda gereksinim duyulan eleman açığının giderilmesi amaçlanmaktadır. Burada sözü edilen belgeleme çalışması, mimari ölçekte koruma ve onarım projelerinin hazırlanması kapsamında, koruma öncelik ve kararlarına ve analiz paftalarına altlık oluşturulacak temel verilerin ileri teknolojilerden yararlanılarak üretilmesi sürecini tarif etmektedir.

İletişim:

Kültür Varlıkları Belgeleme Ofisi: (222) 3213550-4002

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü İki Eylül Kampusü - Eskişehir

Kültür Varlıklarının Belgelenmesi Alt Birimi

Doç. Dr. Feriştah ALANYALI  (Birim Sorumlusu)
(222) 3213550-4002 fsoykal@anadolu.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin ALANYALI (Birim Sorumlusu)
(222) 3350580-4075 hsalanyali@anadolu.edu.tr

 

A.Araştırma Projeleri
B.Yayınlar
C.Donanımlar
D.Organizasyon Yapısı
E. Yürütülmekte Olan Çeşitli Projeler
F. Kültür Varlıklarının Belgelemesi Yüksek Lisans Programı

 

A.Araştırma Projeleri

Proje Adı : Kültür Varlıklarının Belgelenmesinde İleri Teknolojilerden Yararlanma Olanaklarının Araştırılması 
Proje Yılı : 2008 
Proje Yürütücüsü : Alper ÇABUK 
Bölüm : Mühendislik MimarlıkFakültesi Mimarlık Bölümü 
Anabilim Dalı : Fen Bilimleri 
Çalışma Alanı : GA 
Destekleyen Kuruluş : Anadolu Üniversitesi

Proje Adı : Arkeoloji ve Mimari Rekonstruksiyon Çalışmalarında Yersel Fotoğrametri ve Gerçek Zamanlı Küresel Konumlandırma Sistemi Uygulaması 
Proje Yılı : 2007 
Proje Yürütücüsü : Feriştah ALANYALI 
Bölüm : Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Anabilim Dalı : Sosyal Bilimler 
Çalışma Alanı : GA 
Destekleyen Kuruluş : TUBITAK

 

Proje Adı : Yersel Fotoğrametri Yöntemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Verileri Kullanılarak Odunpazarı Sit Alanı Kentsel Koruma-Yenileme Uygulaması 
Proje Yılı : 2006 
Proje Yürütücüsü : Alper ÇABUK 
Bölüm : Mühendislik MimarlıkFakültesi Mimarlık Bölümü 
Anabilim Dalı : Fen Bilimleri 
Çalışma Alanı : GA 
Destekleyen Kuruluş : Anadolu Üniversitesi

 

Proje Adı Eskişehir Odunpazarı Tarihi Kent Dokusu içinde Tescilli Resmi Yapıların Belgelenmesi 
Proje Yılı : 2006 
Proje Yürütücüsü : Alper ÇABUK 
Bölüm : Mühendislik MimarlıkFakültesi Mimarlık Bölümü 
Anabilim Dalı : Fen Bilimleri 
Çalışma Alanı : GA 
Destekleyen Kuruluş : Anadolu Üniversitesi

 

Proje Adı : Arkeoloji ve Mimari Rekonstruksiyon Çalışmalarında Yersel Fotoğrametri ve Gerçek Zamanlı Küresel Konumlandırma Sistemi Uygulaması 
Proje Yılı : 2006 
Proje Yürütücüsü : Alper ÇABUK 
Bölüm : Mühendislik MimarlıkFakültesi Mimarlık Bölümü 
Anabilim Dalı : Fen Bilimleri 
Çalışma Alanı : GA 
Destekleyen Kuruluş : Anadolu Üniversitesi

 

B.Yayınlar

Çabuk, A., Ergincan, F., Deveci , A., 2007. Improving Heritage Documentation Subtitle: Photogrammetry and GIS in Turkey, GIM International , Volume 21, Issue 9, September, 2007.

Ulu, A., Aksoylu S., Çabuk, A., 2005. "Change Detection and Priority Determination in Historical Turkey: GIS for Urban Conservation", GIM International April 2005, Volume 19, Issue 4

Çabuk, A., Alanyalı, F., Ergincan, F., Deveci, A., 2005. Patara Hurmalık Hamamı Belgeleme Çalışması, Anadolu Üniversitesi Patara Paneli, Eskişehir.

Çabuk, A., Deveci, A., Ergincan, F., Alanyalı, F., Çabuk, S.N., 2006. Documentatıon Of Historical Heritage Using Terrestrail Photogrammetry And GIS, 4. Coğrafya Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri / 13-16 Eylül 2006 / Fatih Üniversitesi / İstanbul-Türkiye.

Aksoylu, S., Çabuk,A., Akçoral,B., Tutal,O., Ulu,A., Apaydın,T., İnceoğlu,M.,Çabuk,S. 2004. GIS Capabilities for detection of the Changes of Urban Form and Determination of the Priorities for Conservation Areas: Odunpazarı-Eskişehir Case, IPHS2004-Barcelona.

Avdan, U. , Alanyalı, F. Çabuk, A., Deveci, A., Alanyalı, H.Ergincan, F., Akça, S.,2007, Advanced Technologies In Archaeological Site Documentation: Patara Case, CAA Congress, Berlin.

Ergincan, F., Alanyalı, F., Çabuk, A., Deveci, A., Alanyalı, H.,Avdan, U., Akça, S., 2007, Use Of Advanced Technologies In Archeology: Educatıonal Aspects, CAA Congress, Berlin.

Alanyalı, F. , Deveci , A., Ergincan, F., Avdan, U., Çabuk, A., Alanyalı, H. Akça, S., Çabuk, S.N., 2007.Geographical Information System For Management And Documentation In Archeology, CAA Congress, Berlin.

Deveci, A., Çabuk, A., Ergincan, F., Avdan, U., Akça, S., Alanyalı, H., Alanyalı, F. 2007. Balloon Photogrammetry In Archeology, CAA Congress, Berlin.

Çabuk, A., Alanyalı, F., Alanyalı, H., Deveci, A., Ergincan, F., Avdan, U., Akça, S., 2007. Production Of Base Maps For Archaelogical Sites And GPS And GIS Support For Field Surveys, CAA Congress, Berlin.

Özkut, D., "Utilization of Advanced Documentation Technologies In The Archaeological Sites: Patara Light House." CAA 2007 Sempozyumu. Nisan, 2007.

Çabuk, A., Özkut, D., Alanyalı, F., 2008. Interdisciplinary Documentation Of Cultural Heritage Graduate Programme, Arkitekt

C.Donanımlar

C1.TRİMBLE GX 200 LAZER TARAYICI

EKİPMANLAR: 
AYAKLAR:39 adet 
TOPLAR:89 adet 
BORULAR:67 adet 
ALET SEHPASI: 1 adet 
REAL JENARATÖR: 1 adet 
TRİMBULAH:1 adet 
VERİ AKTARIM KABLOSU (KIRMIZI) :1 adet 
GÜÇ ÜNİTESİ (2 parça):1adet

C2.TRİMBLE GPS SETİ

1. SET:5700 TRİMBLE R7 SETİ:

İÇİNDEKİ EKİPMANLAR: 
GRİ KABLO:1 adet 
SARI KABLO: 1 adet 
PDL 450 TELSİZ:1 adet 
TELSİZİN ANTENİ:2 adet 
DÜZEÇLEME ÇUBUĞU:1 adet 
5700 ANA MODEL:1 adet 
İÇİNDEKİ PİL:2 adet 
GSM ANTENİ:1 adet

2. SET 5800 TRİMBLE R8 SETİ

İÇİNDEKİ EKİPMANLAR: 
5800 ANA MODEL: 1 adet 
İÇİNDEKİ PİL: 2 adet 
TRİMBULAH:1 adet 
VERİ AKTARIM KABLOSU: 1 adet 
KABLO:2 adet 
ANTEN:1 adet 
METRE:1 adet 
GPS ALET SEHPASI: 1 adet 
ANA MOLLERİN ŞARJ MAKİNASI:1 adet 
GSP ALET SEHPASI:1 adet 
GEZİCİ AYAĞIN KIRMIZI KABI:1 adet 
JALONUN KIRMIZI KABI:1 adet 
GPS AKÜSÜ:1 adet 
ANA MODÜLLERİN ŞARJ MAKİNASI:1 adet 
TSC 2 GEZİCİ 
GPS:1 adet 
TSC 2 GEZİCİ 
ŞARJ ÜNİTESİ:1 adet

3. SET TRİMBLE GEOEXPLORER GPS + PDA

C3.TRİMBLE 5000 SERİES TOTAL STATİON - 2 adet 
KONTROL ÜNİTESİ: 1 adet
GÜÇ AKTARIM KABLOSU ve APARATI:1 adet
DAHİLİ ve HARİCİ PİL:4 adet
ŞARJ ÜNİTESİ:1 adet
ALET SEHPASI: 1 adet
SU TERAZİLİ JALON:2 adet
SU TERAZİSİZ JALON 1 adet
PRİZMA:2 adet

C4.FOTOGRAMETRİK GÖRÜNTÜ ALMA AMAÇLI HAVA TAŞITI EKİPMANLARI:

BALON :1 adet 
BALON İPİ:3 adet
FOTOĞRAF MAKİNASI:1 adet
KONTROL ÜNİTESİ: 1 adet

C5.FOTOGRAMETRİK GÖRÜNTÜ ALMA AMAÇLI KAMERALAR

Canon EOS Dmark II ve Aksesuarları 
NIKON D70 ve aksesuarları 
Sony Kamera ve aksesuarları

C6. ÇEŞİTLİ ÖLÇÜM ALETLERİ

LEICA Laser Metre 
Nivo ve aksesuarları

D.Organizasyon Yapısı

<<<<<<< .mine Kültür Varlıklarının Belgelenmesi Alt Birimi (Doç.Dr.Alper Çabuk - Doç. Dr. Feriştah Alanyalı Birim Sorumlusu) ======= Kültür Varlıklarının Belgelenmesi Alt Birimi (Doç.Dr.Alper Çabuk Birim Sorumlusu - Doç. Dr. Feriştah Alanyalı Birim Sorumlusu) >>>>>>> .r720

1.Mimari Belgeleme Koordinatörlüğü:

Deniz Özkut (koordinatör) 
Nuray Özaslan 
Rana Karasözen 
Abdullah Deveci 
Melike Sümertaş 
Alper Çabuk 
Hicran Hanım Halaç 
Feray Ergincan 
Figen Kıvılcım 
Uğur Avdan 
Alper Çabuk
Feriştah Alanyalı
Hüseyin Alanyalı

E. Yürütülmekte Olan Çeşitli Projeler

Kültür Varlıklarının Belgelenmesinde İleri Teknolojilerden Yararlanma Olanaklarının Araştırılması

Genel Amaçlı Araştırma Projesi-Alper Çabuk 
Patara Deniz Feneri Mimari Koruma Çalışmaları-Deniz Özkut 
Patara Hurmalık Hamamı Arkeolojik ve Mimari Belgeleme Çalışmaları-Feriştah Alanyalı-Feray Ergincan